زرین استیل
اخبار

حضور در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

با استعانت از در گاه خداوند متعال و کسب اجازه از مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، جناب آقاي دکتر آخوندي، و معاونت امور ساختمان، جناب آقاي دکتر مظاهريان، اداره کل راه و شهرسازي استان فارس در راستاي ارائه دستاوردهاي علمي پژوهشي در زمينه هاي مختلف مباحث مقررات ملي ساختمان و با هدف کمک به ارتقاي کيفي ساخت و ساز در کشور اقدام به بازگشائي دبيرخانه دائمي همايش مقررات ملي ساختمان نمود. اين دبيرخانه در اولين گام با همکاري دفتر امور مقررات ملي ساختمان و با هم انديشي صاحب نظران و پيشکسوتان صنعت ساختمان، و تمامي سازمان ها و ارگان هاي ذيربط، ششمين همايش را با حضور بيش از هزار نفر از اساتيد ، مهندسان و مسئولين عرصه ساخت و ساز کشور براي تاريخ هاي 6 و 7 اسفند ماه سال جاري برنامه ريزي نموده است. در راستاي اجراي اين همايش، از مهر ماه تاکنون کارگروه آموزش و پژوهش اقدام به برگزاري جلسات متعدد با حضور مديران، اساتيد برجسته، پژوهشگران و متخصصان در اين زمينه نموده است که در طي آنها اهداف و محورهاي همايش را تدوين و ساز و کار دريافت مقاله از طريق پايگاه همايش را ايجاد کرده است.

آدرس:شیراز،شهرک صنعتی بزرگ،نبش میدان ابتکار ،ابتدای بلوار ابتکار جنوبی، کد پستی:7158183114 - تلفکس :987137742056+ و 987137742057+   -  همراه: 989171949006+